Danse niveauer

Valg af danseniveauer i Cuban salsa

I kan tilmelde jer på følgende 5 danseniveauer:  Letøvet, øvet 1, øvet 2, øvet 3 og øvet 4. Dernæst arbejder vi på at oprette et begynderhold for tidligere og nuværende elever på Brandbjerg Højskole samt et øvet 5 masterclasshold for de mest øvede dansere.
I tilmelder jer som udgangspunkt Campen på jeres niveau fra letøvet til øvet 1-4 i Cuban salsa ud fra nedenstående beskrivelse af niveauerne.  Det er en beskrivelse til at guide jer til at tilmelde jer på nogenlunde det rigtige niveau i cubansk salsa, da betegnelserne for niveauer er forskelligt fra danseskole til danseskole. På selve Campen vil vi lave en endelig finjustering af hold og danseniveauer.

Begynder:
Du er begynder i cubansk salsa og tidligere eller nuværende elev på Brandbjerg Højskole

Letøvet:
Du har gennemført, hvad der svarer til ca. 20 timers letøvet undervisning og/eller danset salsa i mindst 6 mdr. Du er sikker i rytmen, kan variere din dans og er ikke bange for at arbejde med kroppen.

Øvet 1:
Du har gennemført hvad der svarer til ca. 40 timers undervisning på begynder- og letøvet niveau og /eller danset salsa i mindst et år. Du kan nu danse salsa uden ”at tænke”. Dansen begynder at flyde, du vil gerne ha et større repertoire

Øvet 2:
Du har modtaget salsaundervisning i 3 sæsoner svarende til ca. i alt 60 timers undervisning og har danset salsa i mere end halvandet år. Du lærer meget hurtigt nu, og du har nu fået fokus på stylingen og kropsarbejdet.

Øvet 3:
Du har modtaget mindst 80 timers holdundervisning suppleret med kurser på festivaler etc. Du har danset salsa i mindst 2 år. Du er allerede en rutineret danser, som lærer nyt meget hurtigt, og ønsker nu at få helt styr på din styling og kropsarbejde og indarbejdelse af afro/cubanske elementer.

Øvet 4:
Du er rutineret salsadanser på højt niveauer, der har danset salsa i mange år og du har styr på styling og kropsarbejdet. Du nyder af blive ud fordret med bl.a. afro/cubanske elementer og ønsker at perfektionere din dans i forhold til lytte, improvisere og udtrykke dig stilmæssigt og kropsligt ud fra din fortolkning af musikken.

Øvet 5:
Vi arbejder på at oprette et øvet 5 masterclass hold for de mest øvede salsa dansere. Dvs. at du som udgangspunkt behersker alle stilarter, kropsarbejde og rytmer i cubansk salsa, og du har fokus på at udvikle din musikalitet og improvisation i dansen.

Hvis du er tilmeldt på øvet 4 kan du ved tilmeldingen afkrydse, at om du ønsker at deltage på øvet 5. Vi tilstræber at den endelige udvælgelse og sammensætning af øvet 5 bliver foretaget inden kurset begynder.  Der er 30-34 pladser.